Поинаков начин
на домување

Превземи каталог Како до нов стан

НАЈПОВОЛНО СТАНБЕНО КРЕДИТИРАЊЕ
15% УЧЕСТВО + 2.9% КАМАТА ФИКСНА + ПОМОШ ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ

Избери зграда, избери стан и види детална шема на станот

Новиот станбен комплекс GREEN GARDEN ги исполнува условите за современо и квалитетно домување.

Комплексот е составен од 6 станбени згради со  комплетно надворешно хортикултурно и партерно уредување со големи зелени и водени површини каде  што ќе можете да уживате во секој момент од вашето слободно време.

6.000 m2
зелена површина
во близина на
јавни објекти
атрактивна локација со
развиена инфраструктура
звучна изолација
документација
клуч на рака

Последни новости

September 14, 2017
Наскоро..